Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Calcitriol treatment in patients with low vitamin D levels

ARCHIVES OF OSTEOPOROSIS, cilt.13, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

MEFV gene p.Met694Val variation is not associated with subacute thyroiditis in Turkish patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.9, ss.14758-14761, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

MANAGEMENT OF SILENT CYSTIC PHEOCHROMOCYTOMAS WITH BENIGN OR MALIGNANT HISTOLOGY

ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST, cilt.11, ss.195-201, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gastroesophageal reflux in asymptomatic obese subjects: An esophageal impedance-pH study

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.21, ss.3030-3034, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pendrin expression in nodular and non-nodular thyroid tissues

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA, cilt.64, ss.208-214, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Disease Activity May Not Affect the Prognosis of Coexisting Thyroid Cancer in Acromegalic Patients

EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, cilt.30, ss.1-6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MODY3 Hastalarında HNF1A Geni rs1169288 (A>C) Mutasyonunun Etkilerinin Araştırılması

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.21-32, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE ROLE OF 21-HYDROXYLASE DEFICIENCY IN THE PATHOGENESIS OF BEHCET DISEASE

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.81, ss.11-16, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

FREQUENCY OF ANEMIA AND ITS ASSOCIATION WITH DISEASE ACTIVITY IN SUBACUTE THYROIDITIS

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.81, ss.46-50, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Obezite ve Gastrointestinal Hormonlar

Tu¨rkiye Klinikleri Gasroenterohepatology-Special Topics, cilt.9, ss.12-15, 2016 (Hakemsiz Dergi)

THE EFFECT OF VITAMIN-D INSUFFICIENCY ON HYPOCALCEMIA AFTER TOTAL THYROIDECTOMY

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.78, ss.110-115, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Gebelik, Hipertiroidizm ve Hiperemezis Gravidarum

Türkiye Klinikleri Endocrinology-special topics, no.1, ss.12-17, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Propylthiouracil-Induced Thrombotic Leukocytoclastic Vasculitis.

TURKİSH JOURNAL OF ENDOCRİNOLOJİ AND METABOLİSM, ss.45-47, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer Hiperaldosteronizm Tanısında Plazma Aldosteron/Renin Oranına Postu¨r ve Test Zamanının Etkisi.

ENDOKRİNOLOJİDE YÖNELİŞLER, cilt.14, ss.170-172, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Amiloidoza bağlı guatr saptanan hastaların klinik özellikleri

20. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 October 2019, cilt.11, ss.54-55

Th17-related Cytokine Panel: Can We Use It As A Potential Biomarker In Differential Diagnosis Of Mody?

100th Annual Meeting of the Endocrine Society, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 March 2018, ss.169

Bifosfonatların Akılcı Kullanımı

Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 March 2018, ss.38

Kronik Yaranın Acili

12.Ulusal Yara Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 December 2017, ss.70

Fatigue as the presenting symptom of multiple endocrine neoplasia of type 2A

17th european congress of endocrinology, Dublin, İrlanda, 20 - 23 May 2017, ss.29

Osteoporoz Ayırıcı Tanısında Alkalen Fosfatazın Önemi

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 May 2017, ss.325

Miyelodisplastik Sendrom İle İlişkili Nadir Görülen Geç Başlangıçlı Bir Porfiri Olgusu

38. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 15 May 2016, ss.278-279

Mefv Geni P.Met694val Mutasyonu Subakut Tiroidit Patogeneziyle İlişkili Değildir

38. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 15 May 2016, ss.231

ACTH ve Katekolamin Salgılayan Bir Adrenal İnsidentaloma Olgusu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 May 2015, ss.277

Ağır Solunum Yetersizliği ve Eşlik Eden Primer Hiperparatiroidisi Olan Hastanın Sinakalset ile Başarılı Tedavisi.

37.Tu¨rkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 May 2015, ss.231-232

Gaucher Hastalığı Olan Gebe Olguda Görülen İki Nadir Komplikasyon : İliopsoas Hematomu ve Kemik Krizi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 May 2015, ss.379-380

Glutathion Peroxidase and KCNJ11 Gene polymorphisms in patients with onset diabetes after renal transplantation

Endocrine Society's 97th Annual Meeting and Expo, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 March 2015, ss.37

Is the problem of iodine deficiency solved?

4th Eurasian Congress of Health Sciences, Ohrid, Makedonya, 25 - 27 September 2014, ss.1-38 Creative Commons License

Türkiyede son 10 yılda gestasyonel diabetes mellitusun değişen yüzü

36. Türkiye Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 May 2014, ss.69-70

Sporadik Feokromositomadan Von-Hippel Lindau Hastalıgı’na

36. Tu¨rkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 May 2014, ss.347

Batın içi kistlerin ayırıcı tanısında feokromositoma

36. Türkiye Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 May 2014, ss.78-79

Recovery from hypogonadotropic hypogonadism in a young woman with peripartum hypophysitis after steroid replacement therapy.

13th International Pituitary Congress, San Fransisco, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 June 2013, ss.1

Three Cases with Hypogonadism, Polyuria, Polydipsia as Pesenting Manifestation of Neurosarcoidosis

13th International Pituitary Congress, San Fransisco, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 June 2013, ss.1

Otoimmu¨n Adrenalit ile Başvuran Poems Vakası

35.Tu¨rkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 May 2013, ss.255-256

Presence of Pagets disease in a patient with endometrium carcinoma.

15th European congress of endocrinology, Kopenhag, Danimarka, 27 April - 01 May 2013, ss.65

Tu¨rkiye’de Tu¨ketilen Balıklar ve Deniz Üru¨nlerinde iyod Miktarı Tayini

30. Tu¨rkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 October 2007, ss.69

Hipertiroidi Tedavisinde İşler Yolunda Gitmezse Neler Yapılabilir?

Endokrinolojide Diyalog Bölgesel Toplantısı, Van, Türkiye, 23 - 26 June 2005, ss.139-140

Primer Hipertiroidi Tanısındaki Zorluklar

Endokrinolojide Diyalog Bölgesel Toplantısı, Van, Türkiye, 23 - 26 June 2005, ss.135-136

Erkeklerde osteoporoz:33 hastanın değerlendirilmesi.

27. Tu¨rkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 September 2004, ss.62

Body Composition and Thyroid Hormones in Obese Women

12th European Congress on Obesity, Helsinki, Finlandiya, 29 May - 01 June 2003, ss.88

Requirement of Longer Steroid Treatment for Amiodarone Induced Thyrotoxicosis

6th European Congress of Endocrinology, Lyon, Fransa, 26 - 30 April 2003, ss.1

Hemilober Tiroid Atrofisine Eşlik Eden Hashimoto Tiroiditi

2.Tu¨rkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 October 2002, ss.10

Kitap & Kitap Bölümleri

İntörn Eğitimi Notları

Tiroid Bezi Hastalıkları, Dinççağ N., Editör, Ema Tıp Kitabevi, Ankara, ss.11-33, 2019

İntörn Eğitimi Notları

Feokromositoma ve Paraganglioma, Dinççağ N, Editör, Ema Tıp Kitabevi, Ankara, ss.56-66, 2019

Acil Dahiliye

Sürrenal Krizi, Güler K., Çalangu S., Editör, Ema Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.677-685, 2019

Geçmişten Geleceğe Diabetes Mellitus

Genetik Sendromlara Eşlik Eden Diyabet Formları, İmamoğlu Ş., Satman S., Akalın S., Salman S., Yılmaz C, Editör, Bayt Bilimsel Akademik Araştırmalar Yayınevi, Ankara, ss.171-177, 2015

Kronik Yarada Güncel Yaklaşımlar

Diyabetik ayak ülserlerinin tanı ve tedavisinde laboratuvar, Baktıroğlu S., Aktaş Ş., Editör, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, ss.220-229, 2013

Endokrinoloji Diyabet Yıllığı

Yoğun Bakım Hastalarında Hiperglisemi Tedavisi, Yarman S., Alagöl F., Editör, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.189-200, 2013

Endokrinoloji Diyabet Yıllığı

Graves Oftalmopatisinde Glukokortikoid Tedavi, Yarman S., Alagöl F., Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.81-93, 2013