Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Delving into the Role of Celebrity Chefs and Gourmets in Culinary Destination Marketing (In-Press)

European Journal of Tourism Research, cilt.26, ss.1-31, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Moleküler Gastronomide Yeni Mutfak Akımı: NbN Mutfak

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.150-162, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turizm Alanındaki Meslek Kuruluşlarının Türk Turizm Endüstrisinin Gelişimine Katkısı Nedir?.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Arastırmaları Dergisi, cilt.4, ss.241-256, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seyahat Acentelerinde Kullanilan Online Sistemler: International Air Travel Index (Iati) Örneği

Journal of Recreation and Tourism Research, cilt.4, ss.321-327, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka Şehirlerin Tanitim Sitelerinin Karşilaştirmali Analizi: Sostac® Modeli Kapsaminda İstanbul İçin Bir Site Önerisi

Journal of Recreation and Tourism Research, cilt.4, ss.294-307, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Journal of Recreation and Tourism Research

Marka Şehirlerin Tanitim Sitelerinin Karşilaştirmali Analizi: Sostac® Modeli Kapsaminda İstanbul İçin Bir Site Önerisi, cilt.4, ss.294-307, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Turist Deneyimlerine Yönelik Bir Analiz: Tripadvisor Örneği

Journal of Recreation and Tourism Research, cilt.4, ss.60-69, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE E-ŞİKÂYET YÖNETİMİ: İSTANBUL’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.132-151, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turistik Ürün Talebinde Markalaşma Ve Önemi.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.23-34, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşletmelerde Hizmet İçi Eğitimin Yatırım Aracı Olarak Değerlendirilmesi

PAGEV Plastik -Araştırma ve İnceleme Dergisi, ss.120-132, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerde Personel Seçiminde Kullanılan Teknikler ve Analizleri

PAGEV Plastik-Araştırma ve İnceleme Dergisi, ss.57-69, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Kuralların İşgören ve İşletme Üzerine Etkileri

PAGEV Plastik-Araştırma ve İnceleme Dergisi, ss.128-136, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaratıcılığın Örgütsel Açıdan Önemi Ve Yönetici Rolü.

PAGEV Plastik -Araştırma ve İnceleme Dergisi, ss.86-92, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yat Marina İşletmelerinde Yönetici Ve İşgören Sorunları Üzerine Bir Alan Araştırması.

Gazi Üniversitesi Vakfı Turizm Akademik Dergisi, ss.13-32, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Motivasyonun İşgücü Verimliliğine Etkisi

PAGEV Plastik -Araştırma ve İnceleme Dergisi, ss.102-109, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Turizm Eğitim Sistemi ve Avrupa Birliği Sürecinde Olası Gelişmeler

GAZI ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.125-146, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Psikolojik Sorun ve Şikayetleri.

GAZI ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.101-116, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşletmelerde Değişim Mühendisliğinin Etkinliği ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

PAGEV Plastik -Araştırma ve İnceleme Dergisi, ss.87-93, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otel İşletmelerinde Verimliliği ve Karlılığı Artırıcı Bir Unsur Olarak Kongre Organizasyonları

GAZI ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.155-172, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Güvenlik Kurumlarının Özelleştirilmesi ve Muhtemel Ekonomik Etkiler. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ss.140-159, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Otel İşletmelerinin Halkla İlişkilerinde Etkinlik Sorunu

VERİMLİLİK DERGİSİ, ss.135-150, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kaya Tuzunun Gastronomi ve İnanç Açısından Önemi: Hacıbektaş Kaya Tuzu

1.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı, Sakarya, Türkiye, 1 - 03 November 2018, ss.298-309

Moleküler Gastronomide Yeni Mutfak Akımı: NbN (Note-By-Note) Mutfak

19.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, Afyon, Türkiye, 17 - 21 October 2018, ss.1142-1153

Turizmde Sosyal Sorumluluk Projelerinin Analizi

17. Geleneksel Turizm Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 01 April 2018, ss.21-30

Rekreatif Etkinliklerin Destinasyon Tercih Sıralaması Etkisinin Analizi

4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 9 - 12 November 2017, ss.151-167

Istanbul daki 5 Yıldızlı Otellerdeki Isgören Performansına Yöneticilerin Liderlik Tarzlarının Etkisi.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES, Antalya, Türkiye, 20 May 2017 - 22 May 2018

Turizm Alanındaki Sivil Toplum Kuruluşlarının Türk Turizm Endüstrisinin Gelişimine Katkısı Nedir?

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Saraybosna, Bosna-Hersek, 20 - 21 May 2017

RESTORAN ATMOSFERININ MÜSTERI MEMNUNIYETI ÜZERINE ETKISININ INCELENMESI ÇANAKKALE ÖRNEGI

3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES, Antalya, Türkiye, 20 May 2017 - 22 May 2018, ss.55-69

Importance of Well-Known Chefs and Gourmets in Food and Restaurant Marketing

4th International Congress of Tourism & Management Researches – 2017, Girne, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 May 2017

Din Görevlilerinin Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerine İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği

I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 19 - 21 November 2015, ss.20-38

Engelli Turizmi Kapsamında Yiyecek-İçecek Hizmetlerinin İncelenmesi

16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 12 - 15 November 2015, ss.979-991

A FIELD RESEARCH ON THE EFFECT OF EMPOWERMENT ON CREATING ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN FIVE STAR HOTELS: A CASE STUDY OF A FIVE STAR HOTEL IN ISTANBUL

5th Advances in hospitality and tourism marketing and management (AHTMM) conference, Bepu, Japonya, 18 - 21 June 2015, ss.1-8

AVM Yöneticilerinin Alışveriş Turizmine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

14. Geleneksel Turizm Paneli, Sakarya, Türkiye, 16 - 15 April 2015, ss.191-208

Türkiye'de Turizm Sendikalarının Sorunlarının Analizi

15. Ulusal Turizm Kongresi-Engelsiz Turizm, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2014, ss.1386-1398

Analysis of Online Customer Complaints on Travel Trade

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, İstanbul, Türkiye, 16 - 19 July 2014, ss.182

Turizm Destinasyon Yönetiminde Paydaş Teorisi ve Yerel Yönetimlerin Faaliyetleri

13. Geleneksel Turizm Paneli, İstanbul, Türkiye, 11 April 2014, ss.126-143

Türk Mutfağı Örgütsel Yapısının Günümüzde Yeri ve Önemi

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Türkiye, 3 - 06 April 2014, ss.1214-1227

Seyahat Acentalarında Reklamasyonun Tüketici Hakları Açısından Değerlendirilmesi

12.Geleneksel Turizm Kongresi, Düzce, Türkiye, 1 - 04 June 2013, ss.280-295

Tarihi Eserlerin Korunmasında İl Özel İdarelerinin Rolü ve Önemi:İstanbul İl Özel İdaresi Örneği

VI.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 April 2012, ss.453-463

Moleküler Gastronominin Geleneksel Türk Mutfağında Uygulanabilirliği

X. Geleneksel Turizm Paneli, Sakarya, Türkiye, 1 - 04 May 2011, ss.56-71

To be a Woman Employee in Hotel Enterprises.

Turk-Kazak International Tourism Conference, Türkiye, 1 - 04 February 2007, ss.1260-1274

Uluslar arası Kalite Standartları ve Turizm İşletmeleri

V.GelenekselTurizm Paneli, Sakarya, Türkiye, 11 April 2006, ss.100-122

Yat ve Marina İşletmeciliğinde Öğrenen Organizasyonlar

V.Geleneksel Turizm Paneli, Sakarya, Türkiye, 11 April 2006, ss.72-86

Görsel Medya Araçlarının Turizm Bölgesi Tanıtımında Kullanılması: Sakarya Tanıtım CD'si Örneği

III. Uluslarası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kırgızistan, 5 - 09 June 2005, ss.1171-1181

Paket Turların Sürdürülebilirliğinde Turist Rehberlerine Etik Bir Bakış

lV. Geleneksel Turizm Paneli, Sakarya, Türkiye, 22 April 2005, ss.59-85

Turizm Arz Kaynaklarının Tanıtımında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı “Sakarya Tanıtım CD’si Örneği

I. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 15 - 16 April 2004, ss.132-156

Krizlerin Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Etkileri ve Kriz Yönetimi

II. Scientific Practical Conference, Azerbaycan, 1 - 04 February 2004, ss.324-339

Ulaşım Sektörlerinden Demiryollarının Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Etkileri

II. International Scientific-Practical Conference, Azerbaycan, 1 - 04 February 2003, ss.126-139

Turizm Alanındaki Lisansüstü Programların Analizi ve Sektörel Uyumlaştırmaya Yönelik Görüşler

Turizm Eğitimi Konferans-Workshop, Ankara, Türkiye, 11 - 13 December 2002, ss.87-98

Turistik Ürün Oluşturmada Yöresel El Sanatlarının Üretim Merkezi Olarak Değerlendirilmesi.

3. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 08 November 2002, ss.209-228

Turizm Eğitimi Veren Kurumlar ve Sorunları

Sakarya'da Turizm Paneli, Sakarya, Türkiye, 16 - 18 April 1998, ss.14-23

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası Seyahat İşletmeciliği

Uluslararasu Seyahatlerde Sürdürülebilirlik ve Seyahat Motivasyonları, Zengin B., Sarıışık M., Avcıkurt C., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.255-278, 2017

Uluslararası Seyahat İşletmeciliği

Uluslararası Seyahatlerde Sürdürülebilirlik ve Seyahat Motivasyonları, B. Zengin, M. Sarıışık, C. Avcıkurt, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.255-278, 2017

Tüm Yönleriyle Gastronomi Bilimi

Dünden Bugünü Dünya Mutfakları, Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.69-95, 2017

Turizmde Markalaşma

Değisim Yayınları, İstanbul, 2016

Deniz Turizmi

Kruvaziyer Turizmi, İSTANBULLU DİNÇER, F., ÇAKMAK, T.F., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.157-207, 2016

Turizmde Markalaşma

Destinasyon Markalaşması, Şehnaz Demirkol, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.71-117, 2016

Turizmde Markalaşma

Marka ve Turizm, Şehnaz Demirkol, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.13-63, 2016

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları

Ödül Sistemleri, Şahin Perçin N., Güzel B. ve Aydın Tükeltürk Ş., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.381-392, 2016

Örgütsel Davranışta Güncel Konular

Cam Tavan Sendromu, Küçükaltan D., Aydın Tekeltürk Ş., Gürkan Ç. G., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.199-217, 2015

xııı. Geleneksel Turizm Paneli

Emirler Matbaacılık Ve Reklamcılık, İstanbul, 2014

Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi ve Önbüro Otomasyon Sistemleri

Sentez Ön Büro Otomasyon Sistemi, Zengin B., Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.379-469, 2010

Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, Demirkol Ş, Halis M., Editör, Değişim Yayınevi, İstanbul, ss.157-264, 2010

Seyahat İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, Prof. Dr. Muhsin Halis, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol, Editör, Değişim Kitabevi, İstanbul, ss.1-100, 2010

Turizm İşletmeleri

Yiyecek İçecek İşletmeleri, Demirkol Ş., Zengin B., Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.133-185, 2009

Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C

Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Süreç (Process), Avcıkurt C., Demirkol Ş., Zengin B., Editör, Değişim Yayınevi, İstanbul, ss.183-215, 2009

Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C

Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Ürün (Product), Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol, Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Zengin, Editör, Değişim Yayınevi, İstanbul, ss.1-100, 2009

Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi ve Önbüro Otomasyon Sistemleri

Sentez Önbüro Otomasyon Sistemleri, Zengin B., Editör, Değişim Yayınlarıı, İstanbul, ss.379-469, 2006

Cumhuriyetimizin 80. Yılına ve Ali Fuat Cebesoy’un Anısına Armağan

İşveren Ve İşgören Perspektifinden, Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmelerinin Sorunları Üzerine Bir Çalışma, Can V., Şahin K., Editör, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Sakarya, ss.219-241, 2004

Turkey at the Crossroads

The Policies and Strategies of Turkish Tourism in The Process of Entering the EU, Jürgen Bellers, Ismail Dalay, Wolfgang Gieler, Kemal İnat, Editör, Lıt Veriag Münster-Hamburg-Berlin-London, Berlin, ss.44-60, 2003

Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Teknikleri

Süreç Tasarımı- Bussiness Process Reengineering- Değişim Mühendisliği, Bilinmiyor M., Editör, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.300-0, 2002

Milenyum Armağanı (Özel Sayı)

Özel Emeklilik Fonları ve Olası Ekonomik Etkileri, Dalay İ,, Editör, Sakarya Üniversitesi Kütüphane Ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Sakarya, ss.369-383, 2001

Diğer Yayınlar