Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

58. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2022, pp.294-297 Creative Commons License

The Longitudinal Associations of Sarcopenia Definitions with Adverse Outcomes: A Comparative Study

WCO-IOF-ESCEO congress (World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases) 2022, Berlin, Germany, 24 - 26 March 2022, pp.59

Assessment of older acute hip fracture patients: From the view of geriatricians

WCO-IOF-ESCEO congress (World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases) 2022, Berlin, Germany, 24 - 26 March 2022, pp.115

The impact of frailty and its associations among a sample of community-dwelling older adults

WCO-IOF-ESCEO congress (World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases) 2022, Berlin, Germany, 24 - 26 March 2022, pp.174-175

Associations between polypharmacy and physical performance measures in older adults

17th Congress of the European Geriatric Medicine Society, Athens, Greece, 11 - 13 October 2021, vol.12, pp.116

Ortogeriatri

Geleneksel İç Hastalıkları Günleri Interaktif Güncelleştirme 2021, İstanbul, Turkey, 11 - 14 March 2021, pp.2-4 Creative Commons License Sustainable Development

Cutoff values to identify low muscle mass by computed tomography at l3 vertebra level

16th International E-Congress of the European Geriatric Medicine Society, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2020, vol.11, no.462, pp.1-309

THE LONGITUDINAL ASSOCIATIONS OF SARCOPENIA DEFINITIONS WITH ADVERSE OUTCOMES: A COMPARATIVE STUDY

Akademik Geriatri Derneği e-Kongre 2020 Covid-19 ve Geriatride Güncelleme, Ankara, Turkey, 17 - 18 October 2020, pp.67 Creative Commons License

PERFORMANCE OF SARC-F TO FIND CASES OF PROBABLE SARCOPENIA IN OLDER ADULTS

Akademik Geriatri Derneği e-Kongre 2020 Covid-19 ve Geriatride Güncelleme, Ankara, Turkey, 17 - 18 October 2020, pp.71 Creative Commons License

USING SARC-F QUESTIONNAIRE TO IDENTIFY FRAILTY IN THE OLDER ADULTS

Akademik Geriatri Derneği e-Kongre 2020 Covid-19 ve Geriatride Güncelleme, Ankara, Turkey, 17 - 18 October 2020, pp.68 Creative Commons License

Relationship between sarcopenia and ACTN3 R577X gene in older adults

16th International E-Congress of the European Geriatric Medicine Society, 7 - 09 October 2020, vol.11, pp.1-309

Yaşlı Hastalarda Kronik Ağrı Yönetimi: Tanı ve Tedavi

Geleneksel İç Hastalıkları Günleri-İnteraktif Güncelleştirme 2020, Sakarya, Turkey, 12 - 15 March 2020, pp.3-6

İnsülin kullanan geriatrik diyabet hastalarında teknolojik cihaz kullanımı ve diyabet kontrolü üzerine etkisi

Geleneksel İç Hastalıkları Günleri - İnteraktif Güncelleştirme, Sakarya, Turkey, 12 - 15 March 2020, pp.94 Sustainable Development

Poliklinik hastalarında teknolojik cihaz kullanımının ilaç kullanımı ile ilişkisi

Geleneksel İç Hastalıkları Günleri - İnteraktif Güncelleştirme, Sakarya, Turkey, 12 - 15 March 2020, pp.95

SARCOPENIA AND RELATED FACTORS IN HOSPITALIZED PATIENTS

World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO), Paris, France, 4 - 07 April 2019, vol.30 identifier

INCIDENCE AND RELATED FACTORS FOR INPATIENT FALLS IN THE DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE

World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO), Paris, France, 4 - 07 April 2019, vol.30 identifier

PERFORMANCE OF ISHII SCREENİNG TEST

2nd International and 12th Academic Geriatrics Congress, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.144-145 Creative Commons License

Türkiye Yaşlılarda Uygunsuz İlaç Kullanım Kriterleri - TIME Kriterleri

2. Uluslararası ve 12. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.1

Oropharyngeal dysphagia and fragility: Can it be related?

13th International Congress of the Europan Union Geriatric Medicine Society, Nice, France, 20 - 22 September 2017, vol.8, no.1, pp.52 Creative Commons License

URINARY INCONTINANCE AND SARCOPENIA: A NEW INSIGHT

ULUSLARARASI AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ 2017, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017, pp.58 Creative Commons License

Frailty and Chronic Pain: A Novel Association

ULUSLARARASI AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ 2017, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017, pp.42-43 Creative Commons License

Restless Leg Syndrome and Associated Factores

ULUSLARARASI AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ 2017, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017, pp.54 Creative Commons License

PHYSICAL ACTIVITY RELATED FACTORSIN ELDERLY

Uluslararası Akademik Geriatri Kongresi 2017, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017, pp.35-36 Creative Commons License

Cut-off points associated with different sarcopenic muscle mass definitions in Turkish population

12th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, Lisbon, Portugal, 05 October 2016, vol.7, no.1, pp.7 Creative Commons License

Dysphagia among the community dwelling elderly people: how often? How we aware?

12th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, Lisbon, Portugal, 5 - 07 October 2016, vol.7, no.1, pp.16-17 Creative Commons License

Hypotension in nursing home residents on antihypertensive treatment: How significant is it?

11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, Oslo, Norway, 16 - 18 September 2015, vol.6, no.1, pp.10-11 Creative Commons License

LOW VITAMIN D LEVEL IN PATIENTS WITH ALZHEIMER'S DISEASE (DEVIT-ALZ): A CROSS-SECTIONAL MULTICENTER STUDY

European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO-IOF), Rome, Italy, 17 - 20 April 2013, vol.24 identifier

DETERMINANTS OF FALLS AND/OR FEAR OF FALLS IN COMMUNITY DWELLING ELDERLY

European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO-IOF), Rome, Italy, 17 - 20 April 2013, vol.24 identifier

THE USE OF EXPERT SYSTEMS IN NETWORK LEVEL PAVEMENT MANAGEMENT

WORKSHOP ON KNOWLEDGE-BASED EXPERT SYSTEMS IN TRANSPORTATION, Espoo, Finland, 26 - 28 June 1990, vol.116, pp.301-326 identifier identifier

Books & Book Chapters

Geriatrik Yaş Grubunda Klinik Araştırmalar

in: Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji-Özel Konular-Klinik Araştırmalar, Ahmet Özet,Yeşim Tunçok,Nuriye Özdemir,Ozan Yazıcı, Editor, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara, pp.219-224, 2022

YAŞLI, YAŞLANMA VE YAŞLILIK

in: TÜRKİYE YAŞLI SAĞLIĞI RAPORU: GÜNCEL DURUM, SORUNLAR ve KISA-ORTA VADELİ ÇÖZÜMLER, Mehmet Akif Karan,İlhan Satman, Editor, BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti., Ankara, pp.9-18, 2021 Creative Commons License

Ortogeriatri

in: Geriatri Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları, Zekeriya Ülger,Ü. Deniz Erdinçler,Mehmet Akif Karan, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.593-602, 2021

ORTOGERİATRİ

in: Geriatri Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları, , Editor, Hipokrat yayınevi, pp.593-601, 2021

YAŞLI, YAŞLANMA VE YAŞLILIK

in: TÜRKİYE YAŞLI SAĞLIĞI RAPORU: GÜNCEL DURUM, SORUNLAR ve KISA-ORTA VADELİ ÇÖZÜMLER, KARAN MEHMET AKİF, SATMAN iLHAN, Editor, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü, Antalya, pp.9-18, 2021

KOMA

in: ACİL DAHİLİYE, CALANGU S, GULER K, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., İstanbul, pp.677-694, 2009

Other Publications