Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Müellifleri Tarafından Tamamlanamamış Tefsirler

Darulfunun Ilahiyat, cilt.32, sa.2, ss.455-474, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türk Müfessirlere Ait Tamamlanmamış Tefsirler

Journal of Islamic Research, cilt.32, sa.2, ss.455-474, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kur’ân’da Rics Kavramı

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sa.15, ss.261-298, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kültürlerarası Bir Bilgi ve Barış Köprüsü Olarak İsrâiliyât

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , cilt.7, sa.1, ss.19-48, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hıdır b. Abdirrahman El-Ezdî Ve Et-Tibyân Fî Tefsîri’l-Kur’ân Adlı Tefsirinin Tanıtım Ve Tahlili

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.12, ss.251-271, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ebu’l-Leys Tefsiri Tercümesi Mukaddimesi: İstiâze Kısmının Değerlendirilmesi

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, sa.2, ss.167-193, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Abdullah Bosnevi ve Tefsir Risaleleri

Tefsir Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.74-99, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tarih Boyunca Ezana Yapılan İlaveler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, sa.18, ss.187-209, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ezanın Tarihi ve Başka Dillerde OkunmasıMeselesi

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.5-48, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

El-Hayâtu'd Dünyâ'nın Kavramsal Analizi

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, sa.13, ss.73-106, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kur'an'ın Tercüme Serüveni

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, sa.20, ss.83-116, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A Conceptual Analysis on the Quranic Phrase Al Hayat Al Dunya

Journal of Intercultural and Religious Studies, sa.7, ss.7-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kur'an'a Dokunan Narin Eller Hanım Müfessirler

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, cilt.17, sa.18, ss.80-108, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, sa.5, ss.85-108, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Hassas Konular Hakkındaki Görüş ve Tercihleri Üzerine Bir Anket Uygulaması ve Anketin Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.8, ss.61-92, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ebu'l Leys Tefsiri Tercümesinin Mukaddime Kısmının Transkripsiyonlu Metni ve Muhtevâ Değerlendirmesi

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.127-176, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Kur'an Tefsirleri Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.2, ss.13-35, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

I and the Other a Quranic Account in the Context of Religious Differences

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, sa.1, ss.25-48, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Endonezya'da Tefsir Hareketi ve Endonezya Dilinde Yazılmış Tefsirler

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, sa.6, ss.13-43, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Cumhuriyet Dönemi Tercüme Kur an Tefsirleri Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.7, ss.1-46, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A Conceptual Analysis on the Quranic Phrase ‘Al-Hayat Al Dunya’

Journal of Intercultural and Religious Studies, sa.7, ss.7-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ebu'l Leys Tefsiri Tercümesi Mukaddimesinin Tasavvufî Yönü Üzerine Besmele Kısmı

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.53-88, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Female Scholars of Quranic Exegesis in the History of Islam

BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.1-34, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Interventions in Adhan Throughout Islamic History: An Evaluation

Journal of Intercultural and Religious Stıdies, sa.5, ss.41-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ISRA’ILIYAT AS AN INTERCULTURAL KNOWLEDGE BRİDGE AND REFLECTIONS ON THE OTTOMAN FOLK CULTURE

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, sa.8, ss.93-109, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Osmanlı Tefsir Kültürü Açısından Mühim Bir Eser: BUursa Ulucami 435 Numaralı Tefsir Nüshası

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.7, sa.3, ss.307-327, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kopyalamada Akraba Meselesi

Vuslat, sa.133, ss.7-11, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Cumhuriyet Dönemi Tefsir Çevirileri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), cilt.10, ss.165-229, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Ramazan’da Kur’an Okumanın Güzelliği”

Şefkat Dergisi, sa.17, ss.36-38, 2011 (Hakemsiz Dergi)

“Kur’an’da Nezaket Üslubu”

Şefkat Dergisi, sa.16, ss.16-18, 2011 (Hakemsiz Dergi)

“Allah Size Adil Davranmanızı Emreder”

Şefkat Dergisi, sa.15, ss.14-16, 2011 (Hakemsiz Dergi)

“Ailevi Sorunlara Kur’an Penceresinden Bakış”

Şefkat Dergisi, sa.14, ss.24-27, 2011 (Hakemsiz Dergi)

“Bir Kul Olarak Hz. Peygamber”

Şefkat Dergisi, sa.13, ss.16-18, 2011 (Hakemsiz Dergi)

“Tebliğin Duygu Boyutu”

Şefkat Dergisi, sa.12, ss.26-31, 2011 (Hakemsiz Dergi)

“Kur’an Medeniyeti”

Şefkat Dergisi, sa.11, ss.18-22, 2011 (Hakemsiz Dergi)

“Kur’an’da Müslüman Şahsiyeti”

Şefkat Dergisi, sa.10, ss.20-23, 2011 (Hakemsiz Dergi)

“Bir’iniz Yediyüz’e Dönsün İster misiniz”

Şefkat Dergisi, sa.9, ss.26-29, 2010 (Hakemsiz Dergi)

“İsmail Olabilmek”

Şefkat Dergisi, sa.8, ss.14-18, 2010 (Hakemsiz Dergi)

“Nur Yüzlü Kara İnsanlar”

Şefkat Dergisi, sa.7, ss.58-61, 2010 (Hakemsiz Dergi)

“Kur’an ve Tercüme (Göksel Alemde Tercüme Edilmiş Olabileceğine Dair Bir Deneme)”

İlmi Dergi Diyanet, cilt.46, ss.95-128, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Lenin’in Gölgesinde Bayram Namazı”

Şefkat Dergisi, sa.6, ss.78-81, 2010 (Hakemsiz Dergi)

“Osmanlılar Dönemi Türkçe Kur’an Tercüme Ve Tefsirleri”

Kur’ani Hayat Dergisi, sa.13, ss.40-56, 2010 (Hakemsiz Dergi)

“Sen Orucunu Tut; Orucun da Seni Tutsun”

Şefkat Dergisi, sa.5, ss.14-18, 2010 (Hakemsiz Dergi)

“Kur'ân-ı Kerîm’de Ticaret”

Din ve Hayat, sa.10, ss.8-10, 2010 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

“Vakit ve İbadet”

Şefkat Dergisi, sa.4, ss.14-17, 2010 (Hakemsiz Dergi)

"Mucize Kelam Kur'an"

Şefkat Dergisi, sa.3, ss.8-11, 2010 (Hakemsiz Dergi)

“Orta Asya’da Misyonerler ve Faaliyetleri: Kırgızistan Örneği”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.23, ss.5-44, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

"Kur'an'da İstanbul Var mı?"

Şefkat Dergisi, sa.2, ss.12-14, 2010 (Hakemsiz Dergi)

“Bişkek’te Kutlu Doğum” (Ali Muslu adıyla)

Şefkat Dergisi, sa.1, ss.67-69, 2010 (Hakemsiz Dergi)

"Kur'an'da Şefkat ve Merhamet"

Şefkat Dergisi, sa.1, ss.22-25, 2010 (Hakemsiz Dergi)

“Dilin Kökeni: Kur’an-ı Kerim ve Diğer Kutsal Kitaplara Göre Dil Olgusu”

Journal of Turkish Studies Dergisi International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.5, sa.4, ss.679-697, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İstihare ve Rüya Yolu ile Geleceği Önceden Öğrenme Girişimi

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.7, ss.5-16, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

“Kuran-ı Kerim ve Diğer Kutsal Kitaplarda Konuşma Örnekleri”

Araşan Gumanitardık İnstitutunun İlmiy Jurnali, cilt.5, sa.6, ss.29-48, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Dön! Kim Olursan Ol, Dön

Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarhi ve Toplum Dergisi, sa.36, ss.56-58, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jaştar Jana İslam

Ak Başat Ruhaniy Madaniyy Jana Adabiy Jurnal, sa.11, ss.3-4, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Ramazan Ayı Jana Kuran

Ak Başat Ruhaniy Madaniyy Jana Adabiy Jurnal, sa.10, ss.3-5, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Kurandı Okup Üyrenunun Maani-Mazmunu

Ak Başat Ruhaniy Madaniyy Jana Adabiy Jurnal, sa.9, ss.3-4, 2007 (Hakemsiz Dergi)

“Türklerde Anadilde İbadet Meselesi -Cumhuriyet Dönemi-”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.15, ss.71-107, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

"Suşnosti Yazika Çerez Prizmu Korana i Drugrih Sıvyaşenıh Prisanni"

Araşan Gumanitardık İnstitutunun İlmiy Jurnali, ss.5-19, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ruhaniy Tarbiya Jana Teologiya Fakülteti

Ak Başat Ruhaniy Madaniyy Jana Adabiy Jurnal, sa.8, ss.3-4, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Discussions on the Language of Prayer in Turkey: A Modern Version of the Classical Debate

TURKISH STUDIES, cilt.8, sa.1, ss.121-136, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tendeşsiz Ülgülüü İnsan Azireti Muhammed

Ak Başat Ruhaniy Madaniyy Jana Adabiy Jurnal, sa.7, ss.3-5, 2007 (Hakemsiz Dergi)

“Dârülfünun İlahiyat Fakültesi ve Türk Kültür Hayatına Katkıları”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.13, ss.23-46, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

“Türklerde İlk Kur’an Tercümeleri”

Scientific Pedagogical Journal, sa.2, ss.201-210, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“The Issue of Chanting the Adhan in Languages Other than Arabic and Related Social Reacions Against it in Turkey”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.13, ss.45-63, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

“Türklerde Anadilde İbadet Meselesi (Cumhuriyet Dönemine Kadar)”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.14, ss.47-65, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

“Kopya İnsanın Akrabalığı Meselesi”

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sa.7, ss.315-341, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Attempts at Reform in Worship: The Example of Turkey”

Ekev Academic Review (Ekev Akademi Dergisi), sa.28, ss.1-12, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Hz. Muhammed’in Bazı Rüyaları ve Yaptığı Rüya Yorumlarından Örnekler”

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, sa.25, ss.89-102, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Muhâvelâtu İqâmeti’s-Salâti bi luğati’l-Ummi İnde’l-Etrâki ve’n-Niqâşu’l-letî Cerat Beynehumâ fîhâ”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.-, sa.13, ss.3-20, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

“Ürdün Üniversitelerinde Tefsîr Alanında Yapılan Lisansüstü Eğitim Ve Hazırlanmış Olan Tezler”

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.17, ss.193-208, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

, “Muavvizeteyn Üzerine Bir Değerlendirme”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.12, ss.3-25, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

, "Kur’an’da Rüyalar ve Rüyaların Hayata Yansımaları"

Dinbilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi (Elektronik Dergi),, cilt.5, ss.39-60, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

"Genetik Alanındaki Gelişmeler Bağlamında Kur’an ve Bilimsel Buluşlar"

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Hakemli) Dergisi, sa.1, ss.135-149, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

“Uygurlarda Kur'an Çalışmaları”

Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of The Turkish World), sa.26, ss.37-71, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Ürdün Üniversitelerinde Tefsir Alanında Yapılmış Çalışmalar"

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.7, ss.15-59, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kur'an'da Geçen "el-Hayatu'd-Dünya" Kavramı Üzerine Bazı Mülahazalar II

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.6, ss.23-53, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Kur’an’da Geçen ‘el-Hayatu’d-Dunya’ Kavramı Üzerinde Bazı Mülahazalar I”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.5, ss.51-84, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Bazı Kur’an Ayetlerinin Işığı Altında İnsan Eliyle Yaratmak ve Öldükten Sonra Dünya Hayatında Diriltmek Meselesine Bir Bakış”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.3, ss.107-195, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Kur’an’da ‘Kitap’ Kavramı ve Bir Kitap Olarak Levh-ı Mahfuz”

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Turk Geriatri Dergisi-Turkish Journal Of Geriatrics, ss.63-141, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Osmanlılarda Tefsir Çalışmaları”

Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı III Düşünce ve Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi-Journal Of Thermal Science And Technology, sa.33, ss.535-550, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Bazı Kur’an Ayetlerinin Işığı Altında Kocaeli Depremine Bakış”

Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, ss.110-148, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

, “Bir Din Eğitimi Konusu Olarak Namaz ve Öğrencilerin Hayatındaki Tezahürleri”

Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, ss.121-148, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Darulfünun İlahiyat Fakültesinden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine”

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Turk Psikoloji Dergisi, sa.1, ss.297-311, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Türklerde Kur’an Çalışmaları”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.1, ss.159-235, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Kur’an Tercümesiyle Namazın Tarihi”

Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, sa.5, ss.54-73, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kur’an’a Dokunmak ve Abdest Meselesi”

Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, sa.4, ss.55-75, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kur’an’daki Müteşabihlerden: Kadınlarınız Sizin Tarlanızdır...”

Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, sa.3, ss.52-58, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Bir Kur’an Müfessiri Olarak Mehmet Akif”

DİYANET İLMİ DERGİ, cilt.32, ss.25-50, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Mehmet Akif ve Kur’an-ı Kerim Tercümesi”

DİYANET İLMİ DERGİ, cilt.32, ss.43-56, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Israili Bilgilerin Osmanlı Halk Kültüründeki Yansımaları

1st International Congress On Social Sciences, Granada, İspanya, 18 Eylül 2017 - 22 Nisan 2018, ss.133-134

17 Asır Osmanlı Tefsir Hareketine Panoramik Bakış

Sahn-ı Seman’xxdan Darülfünun’xxa Osmanlıda İlim ve Fikir Dünyası 17. Yüzyıl, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2016, ss.59-206

Biyografi Kitaplarında İhmal Edilen Müfellifler Hanım Müfessirler

İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2016, ss.47-113

Osmanlı Dönemi Türkçe Tefsirler

PAYİTAHT’TA SERHAD SERHAD’DA PAYİTAHT İLMİ ETKİLEŞİMLER – BALKANLARDA YÜKSEK İSLAM ÖĞRETİMİULUSLAR ARASI SEMPOZYUM, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2014, ss.11-12

KIRGIZİSTAN’DA DİNDARLAŞMA TİRENDİ; PROBLEMLER, ÖNERİLER

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi, Eskişehir, Türkiye, 26 Mayıs - 28 Haziran 2014, ss.12-13

Abdullah Bosnevî’nin (992-1054/1584-1644) Tefsirciliği

I. Uluslararası Abdullah Bosnevi Sempozyumu, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 25 - 26 Mayıs 2013, ss.44-56

“Türkiye’de 1960-2000 Yılları Arasında Hazırlanıp Basılmış Olan Mealler”

Türk Dilinde Kur’an Edebiyatı Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2013, ss.200-260

“Cumhuriyet Dönemindeki Tercüme Tefsirler”

Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’an Tefsirine Hizmetleri, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.220-326

Israiliat as an information bridge between cultures and its reflections on Ottoman folk culture

Shanghai International Conference on Social Science, Çin, 1 - 04 Ağustos 2012, ss.1350-1364

“Cahiliyye Döneminde Kullanılan ve Kur’an’da Geçen İfadelerin Çeviri Sorunu”

Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, ss.445-452

"Cumhuriyet Dönemi Türkçe Telif ve Tercüme Tefsirler"

Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru Tefsir ve Toplum, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2011, ss.211-303

“Osmanlılar Dönemi Türkçe Kur’an Tercüme Ve Tefsirleri”

Türkçe Kur’an Mealleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2011, ss.211-303

Istikhare and Dreaming: An Islamic Traditional Method of Spiritual Support

University of Toronto, The Centre for Diversity in Counselling and Psychotherapy, University of Kwazulu-Natal ve Forum of African Psychology, Güney Afrika, 1 - 04 Temmuz 2010, ss.29

İnanç ve Örflerin Çevrenin Korunmasındaki Rolü: Kırgizistan Örneği

Uluslar Arası Çevre Ve Din Sempozyumu (International Symposium On Environment And Religion), Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, cilt.2, ss.231-247

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Profili

Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu, Kırgızistan, 1 - 04 Mart 2008, ss.237-350

Türklerde İlk Kur’an Tercümeleri

The University of Foreign Languages & Professionla Career, Kazakistan, 1 - 04 Mayıs 2007, cilt.2, ss.201-210

"Kur'an'da Mes'uliyete Riayet Ve Riayetsizliğin Dünyevi Ve Uhrevi Sonuçları"

Kur'an'da Mes'uliyyet, Kaynağı, Sınırları, Sonuçları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2006, ss.211-272

Muhâwalât al-Atrâk İqâmata Shaâir al-İbâdah bi al-Luga al-Turkiyyah fî Daw’i Maqâsid al-Sharîah

International Conference on Islamic Jurisprudence and the Challenges of The 21st Century: Maqasid al-Shari’ah and its Realization in Contemporary Societies, Malezya, 1 - 04 Ağustos 2006, cilt.2, ss.236-249

Turkish Alawite’s Understanding Of The Qur’an

Brismes Conference Centre For The Study Of Islam & Christian-Muslim Relations, University of Birmingham School of Historical Studies, İngiltere, 1 - 04 Temmuz 2006, ss.32

"Kutsal Metinlere Göre Adem'in Yediği Meyve Ve Bunun Türk Müfessirler Tarafından Değerlendirilmesi"

Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2006, ss.83-104

Istikhara and Dreams -Learning About the Future Through Dreams-

23nd Annual Conference of the International Association for the Study of Dreams, 1 - 04 Haziran 2006, ss.25-26

Reform Attempts To Change The Form Of Prayer: Turkısh Case

Renaissance, Representation and Identity, European Association for Middle Eastern Studies and the British Society for Middle Eastern Studies, University of Durham School of Modern Languages and Cultures, İngiltere, 1 - 04 Eylül 2005, ss.23

“Some Dreams of Prophet Muhammad and Examples of His Dream Commentaries”

22nd Annual Conference of the International Association for the Study of Dreams, 1 - 04 Haziran 2005, ss.22

"Dreams in Quran From The Perspective Of Prophecy And Their Reflections On Life"

21st Conference of the International Association for the Study of Dreams, Copenhagen, Danimarka, 1 - 04 Haziran 2004, ss.47

"Dârulfünun İlahiyat Fakültesi"

İstanbul'un Fethi ve İstanbul Üniversitesi'nin Kuruluşunun 550. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2004, ss.93-121

Kitap & Kitap Bölümleri

Hicri Birinci Asırda Tefsir: Tâbiûn ve Tefsir

HİCRÎ BİRİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER ‐ I ‐ Kur’ân İlimleri ve Tefsir, Hidayet Aydar,Ziyad Alrawashdeh,Elif Gül Gökhan,Sultan Ümmügülsüm Gündüzalp,Ülfer Karabulut,Ümit Eskin,Yasemin Çelikhası,Khadeejeh Alrawashdeh, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.581-654, 2020 Creative Commons License

Hicrî Birinci Asırda Tefsir: Hz. Peygamber ve Sahabe Tefsiri

HİCRÎ BİRİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER ‐ I ‐ Kur’ân İlimleri ve Tefsir, Hidayet Aydar,Ziyad Alrawashdeh,Elif Gül Gökhan,Sultan Ümmügülsüm Gündüzalp,Ülfer Karabulut,Ümit Eskin,Yasemin Çelikhası,Khadeejeh Alrawashdeh, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.245-394, 2020 Creative Commons License

Anadolu Coğrafyasında Türkçe Yazılmış İlk Fatiha Tefsiri

Osmanlıda İlm-i Tefsir, M. Taha Boyalık,Harun Abacı, Editör, İSAR Yayınları, İstanbul, ss.111-180, 2019 Creative Commons License

ABDÜLHAMİD DÖNEMİ TEFSİR HAREKETİ VE DÖNEMİN TEFSİR ESERLERİ ÜZERİNDE İSTATİSTİKSEL BİR DEĞERLENDİRME

ABDÜLHAMİD DÖNEMİ OSMANLI COĞRAFYASINDA İSLÂMÎ İLİMLER, Hidayet Aydar,Ahmet Sayar,Berna Kavuk,Sümeyye Kılaç, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.183-288, 2019 Creative Commons License

VEFATININ 100. YILINDA ABDÜLHAMİD VE DÖNEMİNİ YENİDEN ANLAMAK

ABDÜLHAMİD DÖNEMİ OSMANLI COĞRAFYASINDA İSLÂMÎ İLİMLER, Hidayet Aydar,Ahmet Sayar,Berna Kavuk,Sümeyye Kılaç, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.11-32, 2019 Creative Commons License

Biyografi Kitaplarında İhmal Edilen Müellifler: Kadın Müfessirler

İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı, Hidayet Aydar, Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.77-166, 2018 Creative Commons License

17. Asır Osmanlı Tefsir Hareketine Panoramik Bakış

Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası, Aydar H.-Yavuz A.F., Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.59-206, 2017 Creative Commons License

Hanım Müfessirler

Ensar Nesriyat, İstanbul, 2015

Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri 3

Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2014

Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri 2

Yeni Zamanlar Yayıcılık, İstanbul, 2014

Kırgızistan’da Dindarlaşma Tirendi problemler, Öneriler

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, Okumuş E., Editör, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, Eskişehir, ss.491-530, 2014 Creative Commons License

Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri 1

Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2013

“Cumhuriyet Dönemindeki Tercüme Tefsirler”

Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’an tefsirine Hizmetleri, İsmail Kurt-Seyit Ali Tüz, Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.425-626, 2012 Creative Commons License

“Cahiliyye Döneminde Kullanılan ve Kur’an’da Geçen İfadelerin Çeviri Sorunu”

Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, Mevlüt Güngör-M. Selman Çalışkan, Editör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Dair Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, İstanbul, ss.445-452, 2011

“Kur’an ve Tercüme (Göksel Alemde Tercüme Edilmiş Olabileceğine Dair Bir Deneme)”

Kur’an’ın Nüzulünün 1400. Yılı Anısına Kur’an Özel Sayısı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Editör, Dib Yayınları, Ankara, ss.499-532, 2011 Creative Commons License

"Cumhuriyet Dönemi Türkçe Telif ve Tercüme Tefsirler"

Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru Tefsir ve Toplum, İslam Araştırmaları Vakfı, Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.211-303, 2011 Creative Commons License

KIRGIZİSTAN'DA DİNDARLAŞMA

Başak Yayınları, İstanbul, 2009

Dreaming in the life of the Prophet Muhammad

Dreaming in Christianity and Islam Culture Conflict and Creativity, Kelly Bulkeley,Kate Adams,Patricia M. Davis, Editör, Rutgers University Press, Alaska, ss.81-97, 2009

Istikhare and Dreaming: An Islamic Traditional Method of Spiritual Support

Dreaming in Christianity and Islam Culture Conflict and Creativity, Kelly Bulkeley,Kate Adams,Patricia M. Davis), Editör, Rutgers University Press, Alaska, ss.123-136, 2009

Haccu'ş-Şuyuh ve'l-Merda ve's-Siğar ve Zevi'l-İhtiyacat el-Hasse Vakiuhu ve Ahkamuhu fi Davi'l-Makasidi'ş-Şeriyye ve'l-Vakii'l-Muasır

Nedvetu'l-Hacci'l-Kubra 1430, el-Camniatu'l-İslamiyye, Editör, Vizaretu'l-Evkaf es-Suudiyye, Al-Madinah, ss.523-550, 2008 Creative Commons License

“İnanç ve Örflerin Çevrenin Korunmasındaki Rolü: Kırgizistan Örneği”

Uluslar Arası Çevre Ve Din Sempozyumu (International Symposium On Environment And Religion), Ahmet Hamdi Furat, Editör, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Kültür Dairesi Başkanlığı, İstanbul, ss.0-247, 2008 Creative Commons License

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Profili”

Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu, Abdurrahman Haçkalı, Editör, Oş Devlet Üniversitesi, Bişkek, ss.269-292, 2008

KUR’AN AYETLERİ IŞIĞINDA DÜNYA HAYATI

Başak Yayınları, İstanbul, 2007

"Adem'in Yediği Meyve"

Meyve Kitabı, Emine Gürsoy Naskali-Dilek Herkmen, Editör, Kitabevi Yayınevi, İstanbul, ss.83-104, 2006

"Kur’an’da Mes’uliyete Riayet ve Riayetsizliğin Dünyevi ve Uhrevi Sonuçları"

Kur’an-ı Kerim’de Mes’liyet, Bedreddin Çetiner, Editör, İslam Araştırmaları Vakfı-Enasr Neşriyat, İstanbul, ss.211-272, 2006 Creative Commons License

“Muhâwalât al-Atrâk İqâmata Shaâir al-İbâdah bi al-Luga al-Turkiyyah fî Daw’i Maqâsid al-Sharîah”

International Conference on Islamic Jurisprudence and the Challenges of The 21st Century: Maqasid al-Shari’ah and its Realization in Contemporary Societies, International Islamic University, Editör, International Islamic University, Kuala-Lumpur, ss.481-528, 2006 Creative Commons License

"Musulmane i Veriyyşie Pri Osmanah"

Felsefe ve Dünyanın Derki, Felsefe ve Siyasi-Huquqi Tedqiqatlar İnstitutunun Elmi Şurasi, Editör, Seda Neşriyatı, Baku, ss.229-241, 2005

Kur'an-ı Kerim'in Tercümesi Meselesi

Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 1996

İslam Dini Esasları

Damla Yayınları, İstanbul, 1995

Ansiklopedide Bölümler

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.582-583, 2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.297-298, 2008

TDV İslam Ansiklopedisi (The TDV Encyclopedia of Islam)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.439, 2006

TDV İslam Ansiklopedisi (The TDV Encyclopedia of Islam)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.336-337, 2005

TDV İslam Ansiklopedisi (The TDV Encyclopaedia of Islam)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.404-409, 2002

Diğer Yayınlar